Thư viện ảnh

Hội nghị khách hàng Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu năm 2017 chủ đề “Hải Châu mới, tầm cao mới”.