20/03/2017

Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư

Chi nhánh trực thuộc

* ĐỊA CHỈ: 17 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

* ĐIỆN THOẠI: 043.636.0680; 

* Fax: 043.6363113

NGHỀ NGHIỆP:

- Kinh doanh thương mại đường và sản phẩm sau đường, nông sản thực phẩm, tư liệu sản xuất và tiêu dùng.

- Tư vấn, đầu tư xây lắp công nghệ chế biến thực phẩm.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc, dây chuyền chế biến thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, giấy cây trồng vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất mía đường

- Đầu tư phát triển Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi.