20/03/2017

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh trực thuộc

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ: SỐ 42 PHÚ MỸ, PHƯỜNG 22, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI: 08.66744295

NGHỀ NGHIỆP: 

- Kinh doanh thương mại đường và các sản phẩm sau đường, tư vấn xây lắp và dịch vụ xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiệt bị hàng hóa nông nghiệp và công nghệ thực phẩm