20/03/2017

Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Viger

Công ty con - Công ty liên kết

* ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG BẾN GÓT, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

* SĐT: 02103. 863.696      

* FAX: 02103.862.686

* NGHỀ NGHIỆP: Sản xuất kinh doanh bia, rượu, cồn etylic, nước giải khát. xây lắp, kinh doanh thương mại, đầu tư tài chính