20/03/2017

Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn Dương

Công ty con - Công ty liên kết

* ĐỊA CHỈ: XÃ HÀO PHÚ, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

* SĐT:  0273.832.148      

* FAX: 0273.832.144

* NGHỀ NGHIỆP: Sản xuất chế biến đường, sản xuất phân vi sinh hữu cơ