20/03/2017

Công ty Cổ phần kỹ nghệ Thực phẩm 19-5

Công ty con - Công ty liên kết

* ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* SĐT: 043. 383.7182        

* FAX: 043.383.2613

* NGHỀ NGHIỆP: Sản xuất bánh kẹo, kinh doanh dịch vụ thương mại, sản xuất bao bì, xây lắp